ขั้นตอนการขนย้ายที่พักอาศัย

ขั้นตอนการขนย้ายที่พักอาศัย

สถานที่ขนย้ายต้นทาง

เมื่อลูกค้ากำหนด สถานที่ วันเวลาในการขนย้ายเป็นที่เรียบร้อย ทาง “สปีดมูฟ” จะจัดงานขนย้ายบ้านของท่านลงในตารางการปฏิบัติงาน และจัดพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานให้แก่ท่าน ตามสถานที่ วันและเวลาที่ท่านแจ้งไว้

การแพ็คกิ้งและขนย้ายสิ่งของ

“สปีดมูฟ” จะจัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ในการขนย้ายโดยตรงเข้าไปทำการแพ็กกิ้ง เพื่อป้องกันสินค้า และสิ่งของในระหว่างขนย้าย ณ ที่พักอาศัยของท่าน (ต้นทาง) ด้วยวัสดุ และอุปกรณ์แพ็กกิ้งอย่างดี เช่น กระดาษลูกฟูก, พลาสติกใส, พลาสติกกันกระแทก(Bubble) โฟม และกล่องกระดาษใส่สิ่งของ

การแพ็คกิ้งด้วยวัสดุอย่างดี

พนักงาน “สปีดมูฟ” จะแพ็กกิ้งเพื่อป้องกันสิ่งของ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่อาจแตกหักเสียหายง่าย เช่น โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, โคมไฟ, รูปภาพติดผนัง, ชุดเครื่องเสียง, ถ้วยจาน, เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้วัสดุแพ็กกิ้งคุณภาพดี และเหมาะกับชนิดของสิ่งของที่จะแพ็กกิ้ง

การถอดและประกอบเฟอร์นิเจอร์อย่างมืออาชีพ

กรณีมีสิ่งของเครื่องใช้ต้องถอดประกอบ อาทิ ตู้เสื้อผ้า, เตียง, โต๊ะทำงาน, ชั้นวางของ, ตู้โชว์ ฯลฯ พนักงาน “สปีดมูฟ” จะดำเนินการถอดชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้การขนย้ายนั้นง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุด จากนั้นจึงนำมาแพ็กกิ้งด้วยวัสดุสำหรับการแพ็กกิ้งอย่างดี ทั้งนี้ พนักงาน “สปีดมูฟ” สามารถถอด ประกอบเฟอร์นิเจอร์ในทุกแบรนด์เนม อาทิ Index, S.B, KONCEPT, MODERN FORM ฯลฯ

การขนย้ายขึ้นรถบรรทุก

พนักงานขนย้ายจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แพ็กกิ้งแล้ว ขนขึ้นรถบรรทุกที่จัดเตรียมมา และจัดเรียงให้อย่างดี ด้วยพนักงานที่ชำนาญในการจัดเรียงสิ่งของ เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ณ ที่พักอาศัยแห่งใหม่ของท่าน

สถานที่ขนย้ายปลายทาง

การขนย้ายเข้า

เมื่อรถบรรทุกเดินทางถึงที่พักอาศัยใหม่ของท่านแล้ว พนักงานขนย้าย “สปีดมูฟ” จะขอให้ท่านแจ้งห้อง และสิ่งของที่จะขนย้ายเข้าบ้านใหม่ พนักงาน “สปีดมูฟ” จะลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้ลงจากรถบรรทุก และทยอยนำไปวางตามห้อง และตำแหน่งที่ท่านต้องการ

การประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

เมื่อนำสิ่งของไปวางตามห้อง และจุดต่างๆ ที่ท่านต้องการเรียบร้อยแล้ว พนักงาน “สปีดมูฟ”จะประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์ อาทิ ตู้ใส่เสื้อผ้า, เตียง, ตู้โชว์, โต๊ะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดังเดิม และมั่นคงแข็งแรง

การแกะกระดาษและวัสดุที่แพ็คกิ้ง

ในระหว่างการประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ พนักงาน “สปีดมูฟ” ส่วนหนึ่งจะแกะกระดาษ และวัสดุที่แพ็กสิ่งของออก และจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ของท่านได้ตามจุดที่ท่านต้องการ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

หมายเหตุ สินค้าที่เรายกเว้นในการขนย้าย ซึ่งเราไม่สามารถรับผิดชอบได้โดยลูกค้าควรจะเก็บและนำไปเอง คือ สิ่งของผิดกฎหมาย, สิ่งของมีค่า, เอกสารสำคัญต่างๆ, โฉนดที่ดิน, พันธบัตรรัฐบาล, ใบหุ้น, โน้ตบุ๊ค, โทรศัพท์มือถือ, เช็ค, สร้อย, แหวน, นาฬิกาข้อมือ,ปืน, หนังสือสัญญาต่างๆ, กระสุนปืน, วัตถุระเบิด, สารเคมีที่มีพิษ ฯลฯ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart