ขั้นตอนการใช้บริการรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อน

บริษัทขนย้ายของดีๆ

ขั้นตอนการใช้บริการรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อน

ขั้นตอนการใช้บริการรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อน

เลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อน

ปัจจุบันนี้ตู้รางเลื่อนนิยมใช้ในการเก็บเอกสาร หรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กหรือจำกัด ตลอดจนโกดังขนาดใหญ่ สามารถเก็บสิ่งของ และเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเรียงและค้นหาสิ่งของและเอกสารตามหมวดหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้เราจึงมักพบเห็นการใช้งานตู้รางเลื่อนในหลาย ๆ รูปแบบกันอย่างแพร่หลาย หากเราต้องการขนย้ายสํานักงานหรือโกดังเหล่านี้ อาจจะเป็นปัญหาสำหรับเจ้าของกิจการเพราะการย้ายตู้รางเลื่อนนั้น ต้องใช้ขั้นตอนในการย้าย จัดหมวดหมู่ในการย้าย อย่างระมัดระวัง อีกทั้ง ยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อนที่สามารถขนย้ายและยังสามารถกลับมาติดตั้งตู้รางเลื่อนให้ใหม่ได้อย่างปลอดภัยสมบูรณ์

ขั้นตอนรับขนย้ายตู้รางเลื่อนและติดตั้งอย่างถูกวิธี

ประเมิน หรือ จัดหมวดหมู่ในการขนย้าย
โดยปกติแล้วการจะขนย้ายตู้รางเลื่อนนั้นควรจะมีการวางแผนไว้ก่อน ควรแยกชนิด หรือ เอกสารต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกัน การสลับตำแหน่ง หรือความสับสน หลังจากขนย้ายไปแล้ว เพื่อให้การติดตั้งตู้รางเลื่อนเกิดความรวดเร็วและถูกต้องที่สุด

ตรวจสอบระบบของตู้รางเลื่อน
สำหรับประเภทของตู้รางเลื่อนนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะของระบบขับเคลื่อนออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก หรือ Manual System ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการใช้มือผลักไปที่ตัวตู้เพื่อทำการขับเคลื่อนตู้รางเลื่อน และระบบตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย หรือ Mechanical System ที่มีออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถทำการขับเคลื่อนตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนได้ง่ายขึ้นด้วยการนำระบบพวงมาลัยเข้ามาใช้เป็นเครื่องช่วยผ่อนแรง ส่งผลให้ตู้รางเลื่อนที่มีระบบขับเคลื่อนที่แตกต่างกันทั้ง 2 ประเภท หลังจากเรารู้ประเภท แล้วจึงค่อยถอดตู้รางเลื่อน เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายต่อระบบตัวตู้

ประเมินความสูงของตัวตู้
ความสูงของตัวตู้รางเลื่อนนั้นมีผมต่อความปลอดภัยในการขนย้าย หากตู้มีความสูงที่มากเกินไปการขนย้ายอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายที่มากขึ้นอีกทั้ง ยังต้องเพิ่มความสูงจากอุปกรณ์ กันกระแทกที่ห่อหุ้มตัวตู้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

การห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก
หลังจากที่เราทำการถอดการติดตั้งตู้รางเลื่อนแล้ว เราควรจะห่อตู้ด้วยวัสดุกันกระแทก ที่สำคัญควรจะเก็บมุมตู้รางเลื่อนด้วยวัสดุกันกระแทก ตามขอบมุมของตู้เพื่อป้องกันการถลอก หรือ กระแทกจากการขนย้าย

ถอดการติดตั้งระบบรางเลื่อน
การถอดการติดตั้งระบบรางเลื่อนต้องอาศัยความชำนาญ เป็นพิเศษ เพราะระบบรางของตู้นั้นมีความเฉพาะของแต่ละระบบ เช่น ระบบมือผลัก หรือ ระบบพวงมาลัย การจัดเก็บอุปกรณ์พวกนี้นั้นก็มีส่วนสำคัญควรแพ็คลงเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

การติดตั้งกลับของตู้รางเลื่อน
หลังจากขนย้ายเสร็จแล้ว ต่อไปเป็นการติดตั้ง ควรจะประเมินพื้นที่ในการติดตั้ง เนื่องจากในการติดตั้งตู้รางเลื่อน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนแต่ละครั้งนั้นต้องมีพื้นที่พอสำหรับการติดตั้งเนื่องจากการติดตั้งตู้รางเลื่อน ควรจะเว้นให้อยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 5 เซนติเมตร และด้านบนของตู้ต้องอยู่ต่ำลงมาจากเพดานอย่างน้อย 7.5 เซนติเมตร โดยจะต้องตรวจสอบภายในพื้นที่ของเราก่อนว่ามีความสูงเพียงพอกับการติดตั้งตู้รางเลื่อนหรือไม่ และต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่บนเพดาน เช่น หลอดไฟ แอร์ หรือท่อแอร์ต่าง ๆ แล้วจึงประกอบอุปกรณ์ตู้รางเลื่อนทั้งหมด กลับเข้าสู่สภาพการใช้งานดังเดิมนั้นเอง

ประโยชน์ของการใช้บริการรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อน

การใช้บริการบริษัทขนย้ายของที่มีความเชี่ยวชาญในการรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อนนั้นมีข้อดีด้วยกันหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น

ด้านความปลอดภัย
บริษัทขนย้ายของ เฟอร์นิเจอร์ หรือ ตู้รางเลื่อน ต้องมาพร้อมกับการขนย้ายจากบุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมและทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะการรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อน ขนย้ายของอะไรก็มั่นใจได้เลยว่าของ สินค้า เฟอร์นิเจอร์ ของคุณจะปลอดภัยแน่นอน

ด้านความรวดเร็วและระยะเวลาในการขนย้าย
ด้วยการขนย้ายของที่มีความรวดเร็ว และเชี่ยวชาญในการขนย้ายจากทีมงาน คุณจะหมดกังวลกับการที่ของมาถึงล่าช้าหรือเกิดความเสียหายต่อสินค้า เฟอร์นิเจอร์ หรือ ตู้รางเลื่อนของคุณ

สามารถขนย้ายของได้ทุกสภาพอากาศ
พาหนะในการขนย้ายของ สินค้า เฟอร์นิเจอร์ หรือ ตู้รางเลื่อน จากบริษัทขนย้ายจะถูกเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีและมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหน หรือสภาพอากาศเป็นอย่างไร ก็สามารถให้บริการได้อย่างไร้ปัญหา และด้วยการบริการขนย้ายของจาก SPEEDMOVE คุณจะมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของคุณจะสามารถขนย้ายได้ทันเวลา และ ในทุกสภาพอากาศเพราะเรามีรถกระบะ 4 ล้อหลังคาสูง รถ 4 ล้อใหญ่ รถ 6 ล้อตู้ทึบ ในการขนย้ายสินค้า เฟอร์นิเจอร์ หรือ แม้กระทั้ง ตู้รางเลื่อน

นี้จึงเป็นขั้นตอนของการขนย้าย และ ติดตั้ง ตู้รางเลื่อน จะเห็นได้ว่าการขนย้ายอุปกรณ์เหล่านี้อาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก หากขนย้ายกันเองอาจเกิดความเสียหายต่อตัวตู้ หรือ ราง ได้ดังนั้นควรเลือกใช้บริการ บริษัทขนย้ายของหรือรับขนย้ายรื้อติดตั้งตู้รางเลื่อนที่มีความชำนาญในการขนย้ายตู้ประเภทนี้โดยเฉพาะอีกทั้งยังต้องมีความชำนาญในการประเมิน และการติดตั้งตู้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อีกครั้ง เราจึงแนะนำ SPEEDMOVE บริษัทรับขนย้ายโรงงาน ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ และ ขนย้ายบ้านทุกประเภทโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการขนย้ายโดยเฉพาะ เรามีบริการรับขนของย้ายบ้าน ขนย้ายสํานักงาน รับรื้อถอนติดตั้ง Shelf รับขนย้ายรื้อติดตั้ง rack รื้อถอน rack โรงงาน และขนย้ายเครื่องจักรโรงงาน มีการสำรวจหน้างานให้ฟรีเพื่อช่วยคำนวนค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าทุกคนก่อนเลือกใช้บริการ หมดกังวลเรื่องระยะทางเพราะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่สามารถถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์และพาร์ทิชั่นฉากกั้นห้องต่าง ๆ อย่างชำนาญอีกด้วย รับประกันได้ว่าของทุกชิ้นที่เราขนย้ายนั้นจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ลดปัญหาเรื่องสิ่งของเสียหายไปได้อย่างแน่นอน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท สปีดมูฟ จำกัด
Tel : 02-751-5269 , 065-056-4598

Line : @speedmove
Email : spm2011@speed-move.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart