การขนย้ายเครื่องจักรต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

รับขนของย้าย

การขนย้ายเครื่องจักรต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

การขนย้ายเครื่องจักรต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร

ปัจจุบันนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพื่อผลิตสินค้าทั้งในส่วนของการอุปโภคและบริโภค ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเหล่านี้นอกจากจะมีแรงงานคนที่เป็นส่วนนึงของกระบวนการผลิตยังมีเครื่องจักรต่างๆ ที่เป็นตัวช่วยในการทุ่นแรงสำหรับการผลิตอีกด้วย ซึ่งในบางครั้งหลังการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานแห่งหนึ่งแล้วใช่ว่าจะต้องมีฐานการผลิตเพียงที่เดียว ในหลายๆโรงงานมีการเปลี่ยนฐานการผลิตหรือขยายฐานการผลิตในที่แห่งใหม่เพิ่ม จึงทำให้ต้องมีการขนย้ายเพื่อติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในส่วนการผลิต ซึ่งการขนย้ายเครื่องจักรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ หรือมีชิ้นส่วนที่ซับซ้อน ลองมาทำความเข้าใจกันว่าหากจะขนย้ายเครื่องจักรจะต้องดำเนินการหรือมีการวางแผนอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะขนย้ายเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือลดการเกิดความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร โดยสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการขนย้ายเครื่องจักร ได้ดังนี้

1.การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร ในการขนย้ายเครื่องจักรนั้นจะต้องรู้ข้อมูลของเครื่องจักรที่เกี่ยวกับขนาด ชิ้นส่วนสามารถถอดแยกได้หรือไม่ ระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรนั้นๆ เป็นต้น เพื่อที่จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ รถที่ใช้สำหรับขนย้ายเครื่องจักรมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของเครื่องจักรนั้นๆ
2.การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับขนย้ายเครื่องจักร หากจะต้องดำเนินการขนย้ายเครื่องจักร อันดับแรกที่ควรจะต้องเตรียมคงไม่พ้นเรื่องพื้นที่สำหรับการจัดวางเครื่องจักร นอกจากนี้ยังรวมถึงช่องทาง ประตูที่จะผ่านระหว่างการขนย้ายเครื่องจักร ควรที่จะต้องจัดเตรียมพื้นที่ หรือเส้นทางสำหรับการนำเครื่องจักรไปจัดวางให้มีขนาดที่เพียงพอกับขนาดของเครื่องจักรนั้นๆ รวมถึงจะต้องคำนึงความหมาะสมของสภาพแวดล้อมว่าเหมาะสมกับระบบการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ หรือไม่
3.การจัดวางเครื่องจักร สำหรับการขนย้ายเครื่องจักรนั้น จะต้องมีการจัดวางเครื่องจักรอีกครั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ควรเว้นพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร และพื้นที่สำหรับคนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยขณะที่อยู่ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน

 

 

 

4.ควบคุมเครื่องจักร เมื่อมีการขนย้ายเครื่องจักร ควรติดตั้งปุ่มควบคุมในพื้นที่ปลอดภัยและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5.ระบบไฟฟ้า สำหรับการขนย้ายเครื่องจักรไปยังอีกสถานที่นึง ควรคำนึงถึงพลังงานระบบไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการทำงานของเครื่องจักร
6.การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องจักรหลายประเภทมีการแสดงผลผ่านหน้าจอ หรือมีระบบการสื่อสารของเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต ระบบการแสดงผลการทำงาน เมื่อมีการขนย้ายเครื่องจักร ต้องคำนึงว่าพื้นที่รับรองและเอื้ออำนวยต่อการทำงานในด้านนี้ของเครื่องจักรด้วย
7.ความมั่นคงในการติดตั้ง หากทำการขนย้ายเครื่องจักรไปอีกพื้นที่นึง ต้องคำนึงความแข็งแรง คงทนของพื้นที่ว่าสามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องจักรได้หรือไม่ เนื่องจากเครื่องจักรบางประเภทมีขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักมาก
8.ระบบท่อของเครื่องจักร เครื่องจักรบางประเภทมีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ การขนย้ายเครื่องจักร ต้องระวังในเรื่องของระบบท่อและสายพานต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดเตรียมระบบท่อต่างๆ ในพื้นที่ใหม่ตามตำแหน่งของเครื่องจักร เพื่อที่จะสามารถรองรับการทำงานของเครื่องจักรได้

ด้วยขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนการขนย้ายเครื่องจักรโรงงานในข้างต้น ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่จริงแล้วมีความละเอียดและซับซ้อนเป็นอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการชำรุดเสียหายของเครื่องจักร รวมถึงการมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยสำหรับการเคลื่อนย้าย จึงควรที่จะให้บริษัทขนย้ายของผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในการรับขนของย้าย ขนย้ายเครื่องจักร เพราะผู้ที่ทำงานในด้านนี้จะมีรถสำหรับรับขนของย้าย และอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบถ้วน ซึ่งหากตอนนี้ใครที่มีแผนต้องการจะขนย้ายเครื่องจักร สามารถปรึกษา speedmove บริษัทขนย้ายของทุกประเภทโดยทีมงานมือาชีพ รับขนย้ายเครื่องจักร, โรงงาน, คลังสินค้า, สำนักงาน, บ้าน. คอนโด, เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซึ่งให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมการรับประสินค้า นอกจากนี้ยังสำรวจหน้างานฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากคุณได้ใช้บริการคงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท สปีดมูฟ จำกัด

Tel : 02-751-5269 , 065-056-4598
Line : @speedmove
Email : spm2011@speed-move.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart